35.22%
1. Svoboda a přímá demokracie
14.31%
2. Řád národa
10.79%
3. ANO 2011
5.38%
6. Strana svobodných občanů
5.64%
5. Česká pirátská strana
5.89%
4. Občanská demokratická strana

MyWardrobepage

Datum voleb
20. - 21. 10. 2017

Všeobecné podmínky

 

Podmínky poskytování a využívání služeb portálů volby-do-poslanecke-snemovny.cz a volby-do-senatu-parlamentu.cz (dále jen podmínky)

 

PREAMBULE

Portál volby-do-poslanecke-snemovny.cz je neoficiální portál zaměřený na volby do Poslanecké sněmovny, které se budou konat v roce 2017. Cílem projektu je poskytnout občanům České republiky informace o volbách a poskytnutí prostoru pro propagaci jednotlivých politických stran na jednom místě.

 

Cílem projektu volby-do-poslanecke-snemovny.cz je možnost hlasovat pro svou politickou stranu prostřednictvím jednoduchého formuláře a tím zviditelnit svoji zvýhodňuje politickou stranu.

 

Provozovatelem, dodavatelem a autorem projektu je Bc. Milan Bednár - MIBE, Košice - Ťahanovce, Slovensko, IČ: 41428226, E-mail: info@volby-do-poslanecke-snemovny.cz.

 

Uživatel je každá osoba, která prohlíží tyto stránky, diskutuje nebo se zapojuje do virtuálních neformálních voleb. Prohlížením, diskutováním nebo zapojením se do neformálních virtuálních voleb uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.

 

V rámci provozu těchto portálů je samotná propagace politických stran a kandidátů zpoplatněna. Prohlížení, zapojení do diskuse, hlasování a citace je bezplatná.

 

 

VIRTUÁLNÍ NEFORMÁLNÍ VOLBY

Virtuální neformální volby představují otevřený průzkum na otázku: "Jak by se parlamentní volby konaly již nyní, koho byste volili?".
Cílem otevřeného neformálního průzkumu je získání zpětné vazby ze strany občanů České republiky na následující odpovědi:
1.strana, kterou byste volili
2.Kraj hlasujícího
3.Vek hlasujícího
4.E-mailová adresa
5.Účasť ve volbách 2017

 

Všechny odpovědi musí být vyplněny, jinak hlasování není zaznamenáno.

 

Formulář neobsahuje osobní údaje hlasujícího a samotná identifikace osoby hlasujícího není možná.

 

E-mailová adresa slouží pouze k zajištění opětovného hlasování a zajištění, že 1 hlas odpovídá 1 e-mailové adrese a tedy 1 osobě. Vaše e-mailová adresa nikdy nebude sloužit pro marketingové účely a nebude nikomu poskytnuta z důvodu, že se do databáze ukládá zašifrovaná algoritmem SHA256. Při opětovném hlasování se váš e-mail zašifruje stejným algoritmem a porovná se se šifrovanou e-mailovou adresou v databázi.

Virtuální hlasování a vyplývající výsledky průzkumu nejsou placeným průzkumem.
Provozovatel průzkumu: Bc. Milan Bednár - MIBE, Košice, Slovensko, IČ: 41428226

 

* Zveřejněný posledního průzkumu bude 10 dnů přede dnem konání voleb. (§ 16, odstavec 3 Zákona č. 247/1995 Sb. Oo volbách do Parlamentu České republiky ao změně a doplnění některých dalších zákonů určuje dobu počínajíc třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování).
Začátek získávání hlasů: 26.1.2016
Konec získávání hlasů: *

 

 

PODMÍNKY HLASOVÁNÍ VE VIRTUÁLNÍCH VOLBÁCH

Uživatel, který vyhlašuje prostřednictvím hlasovacího formuláře jeho vyplněním a odesláním prohlašuje, že:
- údaje ve formuláři vyplnil pravdivě,
- v hlasování se zúčastnil jen jednou a to prostřednictvím maximálně 1 e-mailové adresy,
- je osoba starší, než 18 let nebo tento věk dovrší nejpozději před konáním voleb,
- je osoba občanem České republiky.

 

Po úspěšném hlasování je uživateli na jeho e-mailovou adresu zaslána informace o poděkování za hlasování ve virtuálních volbách.

 

Tímto způsobem se zamezuje:
- hlasování za někoho jiného vložením cizí e-mailové adresy,
- hlasováním z vymyšlených e-mailových adres.

V případě, že se ozve osoba, která označí svou e-mailovou adresu za adresu, přes kterou nevykonávala hlasování, hlas této e-mailové adresy je odstraněn.
V případě, že se vrátili nedoručitelný e-mail na adresu info@volby-do-poslanecke-snemovny.cz ve smyslu "Undelivered Mail Returned to Sender", tento hlas je odstraněn.
Hlasování, které bylo provedeno ze zahraničních VPN serverů a Anonymizer budou odstraněny.
V případě, že se provádí hromadné hlasování z dočaných vymyšlených e-mailových adres, hlasování bude odstraněno.

 

 

VÝSLEDKY VIRTUÁLNÍCH VOLEB

Výsledky virtuálních voleb jsou obrazem hlasujících v neformálních volbách. Provozovatel nemůže zabránit propagaci politických stran jednotlivých hlasujících na svých webových a facebook-ových stránkách, kteří tím podporují svou politickou stranu v získávání hlasů od další uživatele.
Hlasování je otevřeno pro celou veřejnost a je jen na návštěvníkovi, zda má čas a chuť podpořit konkrétní politickou stranu.

Výsledky jsou aktualizovány zpravidla v týdenních periodách, výsledky mohou být aktualizovány iv kterýkoliv den a čas.

Počet hlasujících ve virtuálních neformálních volbách se nezobrazuje v absolutním vyjádření, ale v relativním vyjádření k celkovému počtu hlasujících. Celkový počet hlasujících se nachází ve spodní části webového portálu.

Virtuální hlasování a vyplývající výsledky průzkumu nejsou placeným průzkumem.
Ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb. o volební kampani virtuální neformální volby nemají objednavatele. Provozovatel průzkumu: Bc. Milan Bednár - MIBE, Košice, IČ: 41428226

 

 

ZRUŠENÍ PŘÍSTUPU K HLASOVÁNÍ
Provozovatel je oprávněn na základě porušení podmínek kdykoliv a bez předchozího upozornění zablokovat přístup k hlasování formou blokace IP adresy. Provozovatel je oprávněn k uvedeným opatřením přistoupit především tehdy, pokud Uživatel bude porušovat ustanovení těchto Podmínek a bude provádět neplatné hlasování.


DISKUSE
Pokud Uživatel poskytne své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem) poskytuje tím provozovateli následující práva: používat, kopírovat, distribuovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat. Provozovatel může příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze svých webových stránek.
Diskusní příspěvky, které Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služeb na webové stránky nemusí Provozovatel nezveřejnit. Provozovatel může odstranit diskusní příspěvek, který je neslušný, pobuřující, obscénní, vztažený k propagaci resp. přímo propagující násilí, rasismus, fašismus, nebo jiné hnutí a ideologie směřující k potlačení práv a svobod občanů, navádí nebo podněcuje k páchání trestné činnosti nebo jinak porušuje právní řád České republiky. Provozovatel neodpovídá a nenese žádnou odpovědnost za Vámi vložené příspěvky.
Kandidát, který nemá aktivován placený profil nemůže využít diskusi na propagaci sebe jako kandidáta vkládáním svého životopisu, cílů, odkazů na své osobní stránky a podobně.

 

PROFIL POLITICKÉ STRANY
Profil politické strany a její samotná propagace je zpoplatněna.

Bezplatné služby, které nejsou považovány za placenou volební kampaň:
zobrazení názvu politické strany v hlavním menu spolu s odkazem na profil
zobrazení názvu politické strany v menu hlasování
zobrazení názvu politické strany ve výsledcích statistiky
zobrazení detailu politické strany s názvem politické strany a relativním počtem hlasujících
zobrazení názvu politické strany na stránce kandidatnaposlanca.sk

Placené služby a propagace politické strany:
1. Základní informace o politické straně
  - Odkaz na webovou stránku
  - Logo
  - Odkaz na facebook
2. Vedení politické strany
3. Profil a idea politické strany
4. Proč nás volit?
5. Co Vám nabízíme?
6. Fotogalerie
7. Naši kandidáti - kompletní seznam kandidátů
8. Možnost sdílení stránky na facebooku přes facebook panel s vlastní fotografií.
9. Vlastní fotka v pozadí profilu politické strany
10. Vložení aktuální informace o aktivaci profilu do části Články a diskuse
11. Vložení aktuální informace o aktivaci profilu do Facebook statusu
12. Zvýraznění odklikneme na detail politické strany v menu politických stran
13. Plný profil jednoho kandidáta na stránce Kandidatnaposlanca.sk v ceně aktivace

Požadavky a ceny v placeném profilu Politické strany jsou zpřístupněny po e-mailovém kontaktu - info@volby-do-poslanecke-snemovny.cz

 

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
Provozovatel prohlašuje, že se věnuje a bude věnovat funkčnosti Služeb s vynaložením maximálního úsilí as odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání Služby mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů a za způsob, jakým Služby využívají.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití Služeb.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Služeb. Provozovatel neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání Služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Provozovatel neodpovídá za úplnost seznamu Politických stran a jejich Kandidáty.

V případě, že provozovatel zjistí porušení těchto podmínek, nebo zjistí pokus o prolomení algoritmu ze strany uživatele, vyhrazuje si právo zablokování IP adresy daného uživatele. V případě zjištění manipulace, provozovatel si vyhrazuje právo vrátit změny do stavu před manipulací.

 

26.1.2016


Pokud by se parlamentní volby konaly již nyní, koho byste volili?
Strana, kterou byste volili:
Kraj:
Věk:
E-mailová adresa: (Je ukládán v zašifrované podobě. Slouží pouze k zabránění dvojího hlasování. Dešifrování e-mailu není možné.)
Zúčastníte se voleb v roce 2017?:
Kontrola (Opsat prosím 4 čísla z leva do prava):
=>


Virtuální hlasování a vyplývající výsledky průzkumu nejsou placeným průzkumem a nemají objednavatele. Provozovatel průzkumu: Bc. Milan Bednár - MiBe, Košice, Slovakia, IČO:41428226. Podmínky hlasování.

Poslední diskutované

30.08.2017 Petr
23.07.2017 Vaclav Havlovič
04.05.2017 František Lacko
© volby-do-poslanecke-snemovny.cz
Rozdělení mandátů
Rozdělení mandátů ve smyslu neformálních virtuálních voleb:

 Politická stranaPočet mandátů
1.Mandát - Svoboda a přímá demokracieSvoboda a přímá demokracie85
2.Mandát - Řád národaŘád národa35
3.Mandát - ANO 2011ANO 201126
4.Mandát - Občanská demokratická stranaObčanská demokratická strana14
5.Mandát - Česká pirátská stranaČeská pirátská strana14
6.Mandát - Strana svobodných občanůStrana svobodných občanů13
7.Mandát - TOP 09TOP 0913

Zpět nahoru, Výsledky a statistika

Statistika hlasování - prvních 10 stran


Politická stranaProcentuální podíl
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  Svoboda a přímá demokracie35.22 %
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  Řád národa14.31 %
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  ANO 201110.79 %
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  Občanská demokratická strana5.89 %
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  Česká pirátská strana5.64 %
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  Strana svobodných občanů5.38 %
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  TOP 095.32 %
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)2.43 %
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  Komunistická strana Čech a Moravy2.05 %
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová2.05 %

Zpět nahoru, Výsledky a statistika

Hlasování podle krajů

KrajProcentuální podílKumulativně
Hlavní město Praha17.1950 %17.1950 %
Jihočeský kraj5.2514 %22.4464 %
Jihomoravský kraj12.6801 %35.1265 %
Karlovarský kraj3.1060 %38.2325 %
Kraj Vysočina4.8031 %43.0355 %
Královéhradecký kraj4.3548 %47.3903 %
Liberecký kraj4.5469 %51.9372 %
Moravskoslezský kraj13.1284 %65.0656 %
Olomoucký kraj5.6676 %70.7333 %
Pardubický kraj4.0346 %74.7679 %
Plzeňský kraj4.0986 %78.8665 %
Středočeský kraj10.4387 %89.3052 %
Ústecký kraj6.0199 %95.3250 %
Zlínský kraj4.6750 %100.0000 %

Zpět nahoru, Výsledky a statistika


Věková struktura

VekProcentuální podílKumulativně
18-2010.2466 %10.2466 %
21-3022.7025 %32.9491 %
31-4018.3477 %51.2968 %
41-5017.4191 %68.7160 %
51-6017.1630 %85.8790 %
61-7011.1431 %97.0221 %
71-992.5937 %99.6158 %

* rozdíl mezi 100% - 99.6158 = 0.3842% představuje věk hlasujících do 18 let (v době voleb dovršil 18, nebo věk nad 99)

Zpět nahoru, Výsledky a statistika


Poslední hlasování

Datum hlasováníPolitická stranaKrajVěk
16.12.2017 o 14:35STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍOlomoucký kraj18
31.10.2017 o 13:36Česká pirátská stranaJihočeský kraj38
30.10.2017 o 19:29Občanská demokratická stranaJihočeský kraj65
22.10.2017 o 22:19TOP 09Jihomoravský kraj18
21.10.2017 o 12:12Svoboda a přímá demokracieStředočeský kraj36
21.10.2017 o 07:52Strana zelenýchZlínský kraj33
20.10.2017 o 22:09ANO 2011Olomoucký kraj42
20.10.2017 o 21:24Svoboda a přímá demokracieStředočeský kraj43
20.10.2017 o 20:29ANO 2011Plzeňský kraj20
20.10.2017 o 19:26Občanská demokratická stranaKarlovarský kraj51
20.10.2017 o 19:08Česká pirátská stranaÚstecký kraj27
20.10.2017 o 19:00Česká pirátská stranaStředočeský kraj17
20.10.2017 o 15:48REALISTÉZlínský kraj38
20.10.2017 o 14:55Česká pirátská stranaHlavní město Praha20
20.10.2017 o 14:10Česká pirátská stranaStředočeský kraj33
20.10.2017 o 13:43Česká pirátská stranaKraj Vysočina21
20.10.2017 o 13:31ANO 2011Hlavní město Praha37
20.10.2017 o 13:18Občanská demokratická stranaJihomoravský kraj42
20.10.2017 o 12:48Česká pirátská stranaLiberecký kraj47
20.10.2017 o 11:03Česká pirátská stranaJihomoravský kraj34
20.10.2017 o 08:58Česká strana národně socialistickáÚstecký kraj30
20.10.2017 o 08:34TOP 09Olomoucký kraj18
20.10.2017 o 07:41Česká pirátská stranaMoravskoslezský kraj28
20.10.2017 o 07:34Strana svobodných občanůÚstecký kraj41
20.10.2017 o 01:09Občanská demokratická stranaJihočeský kraj24
19.10.2017 o 23:32ANO 2011Jihočeský kraj72
19.10.2017 o 22:16Ženy za BrodPardubický kraj98
19.10.2017 o 21:26Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Ústecký kraj37
19.10.2017 o 20:29Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Královéhradecký kraj32
19.10.2017 o 15:19Česká pirátská stranaStředočeský kraj31
19.10.2017 o 14:43Svoboda a přímá demokracieKrálovéhradecký kraj42
19.10.2017 o 14:40Česká pirátská stranaOlomoucký kraj26
19.10.2017 o 14:08Svoboda a přímá demokracieJihomoravský kraj60
19.10.2017 o 14:05Strana svobodných občanůHlavní město Praha32
19.10.2017 o 11:57Svoboda a přímá demokracieZlínský kraj38


Zpět nahoru, Výsledky a statistikaStatistika aktualizovaná
07.09.2017 o 20:33

*Virtuální hlasování a vyplývající výsledky průzkumu nejsou placeným průzkumem.
V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani virtuálne neformálne voľby nemajú objednávateľa.
Provozovatel průzkumu: Bc. Milan Bednár - MiBe, Košice, Slovakia, IČO:41428226
Celkový počet hlasujících v internetovém průzkumu aktualizovaného k 07.09.2017 o 20:33 v absolutním vyjádření: 3123 hlasujících.
Od poslední aktualizace výsledků přibylo 369 neaktualizovaných hlasů.


Rychlé odkazy na politické strany

„Jirkov 21. století", Agrární demokratická strana, Aktiv nezávislých občanů, ALTERNATIVA, ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU !, Balbínova poetická strana, ČESKÁ NEZÁVISLÁ, Česká pirátská strana, Česká pravice, Česká strana národně socialistická, Česká strana národně sociální, Česká strana regionů, Česká strana sociálně demokratická, Česká Suverenita, Československá strana socialistická, ČESKÝ POLITICKÝ STŘED, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Demokratická strana zelených, DOMOV, evropani.cz, Evropská strana důstojného stáří, Evropská strana důstojného stáří, HLAVU VZHŮRU - volební blok, Hnutí FAIR PLAY, HRADEČTÍ PATRIOTI strana pro sport, zdraví a kulturu, Humanistická strana, Jižní Město - náš domov, Komunistická strana Čech a Moravy, KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKÁ 21, Komunistická strana Československa, Konzervativní a sociální hnutí, Konzervativní aliance 2014, Konzervativní strana, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Liberálně ekologická strana, Lidé a Politika, Masarykova demokratická strana, Moderní společnost, Moravané, Národ Sobě, Národně demokratická strana, Národní demokracie, NÁRODNÍ PROSPERITA, Národní socialisté - LEV21, Nezávislá iniciativa (NEI), NEZÁVISLÁ VOLBA, Nová budoucnost pro Liberecký kraj, Nový Impuls, Nový směr, Občané České republiky, OBČANÉ.CZ, Občanská demokratická strana, Občanská konzervativní strana, PATRIOT 2014, Patrioti České republiky, Pravá volba pro Plzeň, ProKraj, Republika, REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA, Romská demokratická strana, Sedma - strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice, SEMILÁCI, SNK Evropští demokraté, Spojení demokraté - Sdružení nezávislých, Strana Češi, Strana demokratického socialismu, Strana důchodců Františka Burdy, Strana občanské sebeobrany, Strana Práv Občanů, Strana pro Evropu, Strana pro otevřenou společnost, Strana rovných příležitostí, Strana soukromníků České republiky, Strana státu přímé demokracie - Strana práce, Strana svobodných demokratů, Strana svobodných občanů, Strana zdravého rozumu - ne ilegální imigraci - peníze raději pro naše lidi, Strana Zdraví Sportu Prosperity, Strana zelených, TOP 09, Toryové, Úsvit - Národní Koalice, Victoria.cz, Volba lidu 21.století, VOLBA PRO KLADNO, Volba pro město, Volte Pravý Blok www.cibulka.net..., „Hnutí Praha-Kunratice“, „Občané pro Budějovice”, „Volím Orlovou", „Žít Brno“, Alternativa pro občany, Alternativa pro Plzeň, ANO 2011, Bílinští sociální demokraté, COEXISTENTIA, Česká národní fronta, České hnutí za národní jednotu, Čisté Ústí, Demokracie, Desítka pro domácí, Doktoři (za uzdravení společnosti), DOMA, Fair play - HNPD, Folklor i Společnost, Frýdečané a Místečané, Hnutí dobrých proměn, Hnutí LEPŠÍ ŘEPY, HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST, Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny, Hnutí O co jim jde?!, Hnutí občanů Prahy, HNUTÍ OSOBNOSTÍ KRAJE, Hnutí pro Havířov, Hnutí pro Prahu 11, Hnutí pro Těšín, HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH, HOZK, Hradecký demokratický klub, Iniciativa občanů, JIHOČEŠI 2012, JIŘÍ STROBACH - náš starosta, Jundrováci, Karlovaráci, Karlovarská občanská alternativa, Karviňáci s Adámkem, Klíčové hnutí, Klub angažovaných nestraníků, Kozí alternativa, Královopolští patrioti, MĚSTO LIDEM, Město pro vás, Mimoňská obroda, Mladoboleslavské hnutí nezávislých, Naše Město F-M, NESPOKOJENÍ OBČANÉ!, Nestraníci, NEZÁVISLÍ, Nezávislí pro Bílinu, NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 - HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU, NOVÝ SEVER, OBČANÉ 2011, Občané městu, město občanům, Občané patrioti, Občané pro Lochotín, OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ, Občanská sounáležitost, Občanské hnutí Můj domov, Ostravak, Ostravské fórum, Otevřená radnice, Pardubice pro lidi, PATRIOTI, Pévéčko, Plzeň pro sport, Podpora občanů, Politické hnutí OBRODA, Politické Hnutí Vítkovice, politické hnutí Změna, Pražané za svá práva, PRO, PRO - Poctivě Rozumně Odpovědně, PRO občané, Pro Prahu, Pro regiony občanům, PRO Sport a Zdraví, Pro Třebíč, ProOlomouc, PROZMĚNU, RESTART 2014, Řád národa, Sdružení nezávislých Holešovska, Sdružení nezávislých občanů Prahy, Sdružení občanů Lesné, Severočeši.cz, SMĚR - česká cesta, Solidarita, Vlast a Zákon, Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí, SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ, SPOLU, Spravedlivá občanská společnost, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Starostové a osobnosti pro Moravu, Starostové pro Liberecký kraj, Starostové pro občany, Strakonická Veřejnost, Svoboda a přímá demokracie, Svobodná občanská samospráva, Šance pro Duchcov, Ta naše Třebíč, Tábor 2020, TŘINÁCTKA, Unie pro sport a zdraví, ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ, Ústečané, Veřejné zájmy, Volba pro Karlovarský kraj, Volba pro Mladou Boleslav, Volyně v dolyně, VÝCHODOČEŠI, za Morální Očistu Regionu, Zdravé Hradiště, Zelení, Zlín 21, Zlínské hnutí nezávislých, ZVUK 12, Ženy za Brod, Změna pro lidi, REALISTÉ,
Loga politických stranPodpořte Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017 na Facebooku
Děkujeme.Tato webová stránka používá cookies. Pokračováním v prohlížení si této webové stránky bez změny nastavení vašeho webového prohlízece pro soubory cookie souhlasíte s používáním cookies.
Další informace o našich souborech cookie a jejich využívání.  Ok